Raporty bieżące

RB 11/2012 Zbycie akcji LPP SA

19.03.2012

 

Zbycie akcji LPP SA                                                                                                                                                

 

Raport bieżący nr: 11/2012

Data: 19.03.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 19 marca 2012 roku pan Marek Piechocki poinformował Spółkę w trybie artykułu 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, o zbyciu 14 marca 2012 roku 64 akcji zwykłych LPP SA przez jego żonę, panią Magdalenę Piechocką. Zbycie nastąpiło poprzez transakcję sesyjną na GPW przy cenie 2600 zł za jedną akcję.

 

RB 11 2012 Zbycie akcji LPP SA