Raporty bieżące

RB 11/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

10.05.2013

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                                

Raport bieżący nr: 11/2013

Data: 10.05.2013

 

 

Ogłoszenie Zarządu LPP SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

RB 11 2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA