Raporty bieżące

RB 11/2015 Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2014 roku

16.04.2015

 

Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2014 roku


Raport bieżący nr: 11/2015

Data: 16.04.2015

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę raportów opublikowanych w 2014 roku. Oryginały raportów dostępne są w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44. Ponadto treść raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.lppsa.com/relacje-inwestorskie.

 

RB 11 2015 – Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości