Raporty bieżące

RB 11/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lutym 2016 roku

01.03.2016
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lutym 2016 roku         Raport bieżący nr: 11/2016 Data: 01.03.2016     Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 342 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2015 roku o około 20 %. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 47 % i była o ok. 4 p.p. niższa od marży zrealizowanej w lutym roku poprzedniego. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2016 roku wyniosła 759 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 21 % od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.   Powierzchnia handlowa sklepów na koniec lutego wyniosła ok. 840 tys. m kw i była większa o ok. 17 % od powierzchni handlowej na koniec lutego ubiegłego roku.   RB 11 2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP lutym