Raporty bieżące

RB 11/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

25.05.2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

 

Raport bieżący nr: 11/2018

Data: 25.05.2018

Godzina: 14:12

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 25 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

Emitent informuje jednocześnie, iż odstąpiono od przewidzianego w porządku obrad wyboru komisji skrutacyjnej z uwagi na przeprowadzenie głosowań w toku obrad przy użyciu systemu elektronicznego obsługiwanego przez profesjonalny podmiot.

 

RB 11 2018 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Uchwały ZWZA 2018