Raporty bieżące

RB 12/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

09.08.2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 12/2019

Data: 09.08.2019

Godzina: 14:51

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 13 września 2019 roku.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy:

Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Sławomir Łoboda – Wiceprezes Zarządu

RB 12 2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Ogłoszenie Zarządu LPP SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki