Raporty bieżące

RB 12/2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2009 roku

03.03.2009

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2009 roku           


Raport bieżący nr: 12/2009

Data: 03.03.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA w lutym 2009 roku (bez uwzględnienia przychodów zrealizowanych przez zależną GK Artman SA) przekroczyły 108 mln zł i były wyższe od osiągniętych w lutym roku ubiegłego o 5%.

W okresie styczeń-luty skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 269 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 22%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z uwzględnieniem przychodów zrealizowanych przez GK Artman SA wyniosły w lutym 2009 roku 129 mln zł, zaś narastająco w okresie styczeń –luty przekroczyły 316 mln zł.

 

RB 12 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2009 roku