Raporty bieżące

RB 12/2010 Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA

25.05.2010

 

Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA     


Raport bieżący nr: 12/2010

Data: 25.05.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że Rada Nadzorcza LPP SA podjęła w dniu dzisiejszym uchwałę zgodną z wnioskiem Zarządu LPP SA, a dotyczącą zamiaru zarekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia części zysku wypracowanego w 2009 roku na dywidendę. Rekomendacja dotyczy przeznaczenia na wypłatę w formie dywidendy kwoty ok. 86,4 mln zł co stanowi 71% zysku netto wypracowanego przez LPP SA (50 zł na jedną akcję).

 

RB 12 2010 Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA