Raporty bieżące

RB 12/2011 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 rok

20.04.2011

 

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 rok                                                                                                                                                                                              

Raport bieżący nr: 12/2011

Data: 20.04.2011

 

 

Zarząd LPP SA podaje do wiadomości skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku. Przyczyną korekty raportu była aktualizacja wyników spółek zależnych. Wprowadzenie korekt spowodowało zmniejszenie zysku netto GK LPP SA w IV kwartale 2010 roku o kwotę 1.109 tys. zł czyli o 1,2%.

 

RB 12 2011 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 rok