Raporty bieżące

RB 12/2012 Aneks do umowy znaczącej

30.03.2012

 

Aneks do umowy znaczącej                                                                                                                         

 

Raport bieżący nr: 12/2012

Data: 30.03.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 30 marca 2012 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej 13 sierpnia 2008 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA, na mocy którego przesunięty został termin spłaty części raty kredytu z 30 marca 2012 roku na 30 czerwca 2012 roku. Intencją stron jest zawarcie w I półroczu 2012 roku umowy kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem środków na intensywny rozwój sieci salonów w latach 2012-2013.

 

RB 12 2012 Aneks do umowy znaczącej