Raporty bieżące

RB 12/2013 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

10.05.2013

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                      

Raport bieżący nr: 12/2013

Data: 10.05.2013

 

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączeniu treść projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA LPP SA zwołanego na 14 czerwca 2013 roku.

 

RB 12 2013 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

RB 12 2013 Załącznik – Projekty uchwał WZA