Raporty bieżące

RB 12/2015 Zbycie akcji LPP SA

20.04.2015

 

Zbycie akcji LPP SA


Raport bieżący nr: 12/2015

Data: 20.04.2015

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 20 kwietnia 2015 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Zarządu LPP SA o tym, że 17 kwietnia 2015 roku sprzedał on 285 akcji zwykłych LPP SA w cenie jednostkowej 7.212,77 zł.

Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 12 2015 – Zbycie akcji LPP SA