Raporty bieżące

RB 12/2015 Zbycie akcji LPP SA

20.04.2015
  Zbycie akcji LPP SA Raport bieżący nr: 12/2015 Data: 20.04.2015   Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 20 kwietnia 2015 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Zarządu LPP SA o tym, że 17 kwietnia 2015 roku sprzedał on 285 akcji zwykłych LPP SA w cenie jednostkowej 7.212,77 zł. Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.   RB 12 2015 – Zbycie akcji LPP SA