Raporty bieżące

RB 12/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 25 maja 2017 roku

25.05.2018

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 25 maja 2017 roku

                                                                                              
Raport bieżący nr: 12/2018

Data: 25.05.2018

Godzina: 14:17

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 25 maja 2018 roku:

1) Marek Piechocki 874 995 głosów co stanowiło 35,6% liczby głosów na WZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów,

2) Jerzy Lubianiec 874 995 głosów co stanowiło 35,6% liczby głosów na WZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów,

3) FORUM 65 FIZ 143 710 głosów co stanowiło 5,9% liczby głosów na WZA i 4,4% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 12 2018 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 25 maja 2018 roku