Raporty bieżące

RB 13/2019 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

09.08.2019

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 13/2019

Data: 09.08.2019

Godzina: 14:57

Zarząd LPP SA przedstawia w załącznikach treść projektów uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 13 września 2019 roku.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy:

Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Sławomir Łoboda – Wiceprezes Zarządu

RB 13 2019 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał NWZA LPP SA

LPP-Gothals_Plan of Cross Boarder Merger