Raporty bieżące

RB 13/2020 Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA

15.04.2020

Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA


Raport bieżący nr: 13/2020

Data: 15.04.2020

Godzina: 13:42

 

Zarząd LPP SA (Emitent) w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 15 marca 2020 roku RB 6/2020 dotyczącego informacji nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA przekazuje uaktualnione informacje na dzień 15 kwietnia 2020 roku.

Emitent rozpoznaje najwyższe ryzyko wpływu skutków COVID-19 po stronie sprzedaży towarów.

W związku z decyzjami rządów krajów w których Grupa jest obecna ze swoimi sklepami stacjonarnymi, w 21 krajach na 25 wszystkich, zostały zamknięte sklepy stacjonarne wszystkich marek LPP.

Wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek handlowych będą miały negatywny wpływ na wyniki sprzedażowe i finansowe Grupy.

Jednocześnie bez ograniczeń działają sklepy on-line w 30 krajach i osiągają wysokie wzrosty sprzedaży.

Ryzyko po stronie łańcucha dostaw, Emitent rozpoznaje nadal jako niskie.

Fabryki w Chinach, Kambodży, Myanmarze działają w standardowym trybie. Natomiast fabryki w Bangladeszu i Indiach są zamknięte, a w Turcji i Pakistanie produkcja jest ograniczona.

Jednocześnie magazyny w Polsce, Rosji i Rumunii przyjmują towary i realizują wysyłki do sklepów on-line.

Spółka posiada obecnie zapasy towarów w kwocie około 2 mld PLN, na które składają się wyłącznie modele z kolekcji Wiosna/Lato 2020.

Zarząd Spółki podjął szereg działań w celu utrzymania mocnej pozycji płynnościowej:

– po stronie przychodowej: działania mające na celu intensywny rozwój kanału e-commerce;

– po stronie kosztowej: redukcja kosztów sklepów i centrali (skorzystanie z pomocy polskiego rządu w ramach tarczy antykryzysowej dotyczącej wakacji czynszowych na okres zamknięcia sklepów oraz wsparcia rządu w kosztach wynagrodzenia pracowników);

– po stronie wydatkowej: zmniejszenie zamówień na sezon Jesień/Zima 2020, redukcja wydatków inwestycyjnych na rok 2020/21 do 500 mln PLN (zmniejszenie otwarć salonów w 2020/21 tj. planowany jest 10% wzrost powierzchni r/r, przesunięcie w czasie inwestycji budowy siedzib i centrum dystrybucyjnego w Brześciu) oraz rekomendacja nie wypłacenia dywidendy.

Zgodnie z aktualną na dzień 15  kwietnia 2020 roku sytuacją, Emitent spodziewa się, iż skutki pandemii COVID-19 będą miały istotny wpływ na przyszłe wyniki i działalność Grupy. Jednakże ze względu na niepewność, dynamikę oraz uzależnienie od czynników, które pozostają poza kontrolą ze strony Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu wpływ ten nadal jest niemożliwy do oszacowania.

Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowej i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane niezwłocznie w osobnych raportach bieżących lub okresowych.

 

RB 13 2020 – Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA