Raporty bieżące

RB 13/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

02.06.2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA 


Raport bieżący nr: 13/2021

Data: 02.06.2021

Godzina:  14:54

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 29 czerwca 2021 roku.

 

RB 13 2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik RB 13 – Ogłoszenie zwołania ZWZA LPP 29 czerwca 2021