Raporty bieżące

Korekta RB 13/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

09.06.2021

Raport bieżący nr: 13/2021 korekta

Data: 09.06.2021

Godzina: 15:51

 

Zarząd LPP SA przekazuje korektę raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 2 czerwca 2021 w związku z oczywistą pomyłką pisarską w dacie zwołania ZWZA LPP SA na dzień 29 czerwca 2021 roku. W treści zwołania ZWZA błędnie wskazano rok daty: 29 czerwca 2020 roku zamiast 29 czerwca 2021 roku.

W załączeniu Emitent przekazuje skorygowaną treść załącznika do RB 13/2021.

 

Korekta – RB 13 2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik Korekta – RB 13 – Ogłoszenie zwołania ZWZA LPP 29 czerwca 2021