Raporty bieżące

RB 13/2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2009 roku

02.04.2009

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2009 roku    


Raport bieżący nr: 13/2009

Data: 02.04.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA w marcu 2009 roku (bez uwzględnienia przychodów zrealizowanych przez zależną GK Artman SA) wyniosły około 120 mln zł i były wyższe od osiągniętych w marcu roku ubiegłego o 2%.

W okresie styczeń-marzec skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 389 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 15%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z uwzględnieniem przychodów zrealizowanych przez GK Artman SA wyniosły w marcu 2009 roku 145 mln zł, zaś narastająco w okresie styczeń – marzec przekroczyły 461 mln zł.

 

RB 13 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2009 roku