Raporty bieżące

RB 13/2013 Zbycie akcji LPP SA

20.05.2013

 

Zbycie akcji LPP SA

 

Raport bieżący nr: 13/2013

Data: 20.05.2013

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Rady Nadzorczej LPP SA o tym, że 14 maja 2013 roku zbył on 1 akcję zwykłą LPP SA w cenie jednostkowej 7.200 zł poprzez transakcję przeprowadzoną w trakcie sesji na GPW.

 

RB 13 2013 Zbycie akcji LPP SA