Raporty bieżące

RB 13/2016 Zmiana do umowy znaczącej

31.03.2016
  Zmiana do umowy znaczącej Raport bieżący nr: 13/2016 Data: 31.03.2016     W nawiązaniu do RB 43/2015 z 22 grudnia 2015 roku,  Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 31 marca 2016 pomiędzy LPP SA i LPP Reserved UK Limited z jednej strony a spółką BHS Limited z siedzibą  w Londynie została zawarta  zmiana do przedwstępnej umowy najmu lokalu handlowego w Londynie przy Oxford Street. Zmianie ulega okres trwania umowy najmu z 25 na 10 lat oraz jej wartość z 675 mln PLN na około 226 mln PLN. Otwarcie salonu RESERVED w Londynie wstępnie ustalono na IV kwartał 2017 roku. Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, a kryterium uznania jej za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.   RB 13 2016 Zmiana do umowy znaczącej