Raporty bieżące

RB 14/2021 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

02.06.2021

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA   

                                                                                                                                                   

Raport bieżący nr: 14/2021

Data: 02.06.2021

Godzina: 15:01

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 29 czerwca 2021 roku.

 

RB 14 2021 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik RB 14 – Projekty uchwał ZWZA LPP 29 czerwca 2021

Załącznik RB 14 – Regulamin Programu Motywacyjnego dla Zarządu LPP