Raporty bieżące

RB 14/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

29.05.2010

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                                

Raport bieżący nr: 14/2010

Data: 29.05.2010

 

 

Ogłoszenie Zarządu LPP SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 

RB 14 2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA