Raporty bieżące

RB 14/2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2011 roku

04.05.2011

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2011 roku                        


Raport bieżący nr: 14/2011

Data: 04.05.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2011 roku przez GK LPP SA wyniosły ponad 202 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2010 roku o 42%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 61% i była niższa o ok. 1 punkt procentowy od zrealizowanej w kwietniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2011 roku wyniosła ok. 697 mln zł. Przychody te były wyższe o 23% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 14 2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2011 roku