Raporty bieżące

RB 14/2013 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2013 roku

03.06.2013

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2013 roku

 

Raport bieżący nr: 14/2013

Data: 03.06.2013

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane   przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2013 roku przez GK LPP SA wyniosły około 309 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2012 roku o 25%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży przekroczyła 62% i była wyższa od zrealizowanej w maju roku poprzedniego o 2 punkty procentowe. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2013 roku wyniosła ok. 1.389 mln zł. Przychody te były wyższe o 21% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 14 2013 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2013 roku