Raporty bieżące

RB 14/2015 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał

30.04.2015

 

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał

Raport bieżący nr: 14/2015

Data: 30.04.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że zmieniony zostaje termin przekazania raportu za III kwartał 2015 roku z dnia 10 listopada 2015 roku na 12 listopada 2015 roku.

 

RB 14 2015 – Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał