Raporty bieżące

RB 14/2015 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał

30.04.2015
  Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał Raport bieżący nr: 14/2015 Data: 30.04.2015     Zarząd LPP SA informuje, że zmieniony zostaje termin przekazania raportu za III kwartał 2015 roku z dnia 10 listopada 2015 roku na 12 listopada 2015 roku.   RB 14 2015 – Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał