Raporty bieżące

RB 14/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2016 roku

01.04.2016
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2016 roku Raport bieżący nr: 14/2016 Data: 01.04.2016     Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 415 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2015 roku o około 10%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 52% i była o ok. 5 p.p. niższa od marży zrealizowanej w marcu roku poprzedniego. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2016 roku wyniosła 1.174 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.   Powierzchnia handlowa sklepów na koniec marca wyniosła ok. 854 tys. m kw i była większa o ok.  14% od powierzchni handlowej na koniec marca ubiegłego roku.   RB 14 2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu