Raporty bieżące

RB 14/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2016 roku

01.04.2016

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2016 roku


Raport bieżący nr: 14/2016

Data: 01.04.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 415 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2015 roku o około 10%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 52% i była o ok. 5 p.p. niższa od marży zrealizowanej w marcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2016 roku wyniosła 1.174 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec marca wyniosła ok. 854 tys. m kw i była większa o ok.  14% od powierzchni handlowej na koniec marca ubiegłego roku.

 

RB 14 2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu