Raporty bieżące

RB 14/2017 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2017 roku

03.04.2017
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2017 roku   Raport bieżący nr: 14/2017 Data: 03.04.2017 Godzina: 13:22   Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2017 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 466 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2016 roku o około 12%. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2017 roku wyniosła 1 356 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 15,5% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 60% i była wyższa o 8 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w marcu roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży internetowej w marcu 2017 wyniosły ok. 19,3 mln zł i były wyższe o ok. 63% od sprzedaży zrealizowanej w marcu 2016. Narastająco w okresie styczeń – marzec 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 54,3 mln zł i była wyższa o ok. 98,2% licząc rok do roku.   Powierzchnia handlowa sklepów na koniec marca 2017 roku wyniosła ok. 913 tys. m kw i była większa o ok. 7% od powierzchni handlowej na koniec marca ubiegłego roku.   RB 14 2017 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2017 roku