Raporty bieżące

RB 15/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

22.04.2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA    


Raport bieżący nr: 15/2022

Data: 22.04.2022

Godzina: 15:04

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 20 maja 2022 roku.

 

RB 15 2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik RB 15 2022 Ogłoszenie zwołania ZWZA LPP 20 maja 2022