Raporty bieżące

RB 15/2010 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

29.05.2010

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA     

                                                                                                                                                

Raport bieżący nr: 15/2010

Data: 29.05.2010

 

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączeniu treść projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA LPP SA zwołanego na 25 czerwca 2010 roku.

 

RB 15 2010 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

RB 15 Załącznik – Projekty uchwał ZWZA