Raporty bieżące

RB 15/2015 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w kwietniu 2015 roku

04.05.2015

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w kwietniu 2015 roku

Raport bieżący nr: 15/2015

Data: 04.05.2015

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2015 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 383 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2014 roku o około 1 %.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 56 % i była o ok. 6 p.p. niższa od marży zrealizowanej w kwietniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2015 roku wyniosła 1 386 mln zł. Przychody te były wyższe o 5 % od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec kwietnia wyniosła ok 749,8 tys. m kw i była większa o 18% od powierzchni handlowej na koniec kwietnia ubiegłego roku.

 

RB 15 2015 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w kwietniu 2015 roku