Raporty bieżące

RB 15/2018 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2018

02.07.2018

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2018
Raport bieżący nr: 15/2018

Data: 02.07.2018

Godzina: 17.15

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA.

Drugi kwartał 2018 roku:

• Przychody ze sprzedaży: 2.048 mln PLN (wzrost o 20% r/r),

• Zysk brutto na sprzedaży: 1.230 mln PLN (wzrost o 28% r/r),

• Koszty operacyjne: 898 mln PLN (wzrost o 21% r/r),

• Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 310 mln PLN (wzrost o 49% r/r),

• Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w II kwartale 2018 roku wzrosły o 14,6%,

• Powierzchnia handlowa na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 1 034 tys. m2 (wzrost o 10,7% r/r).

 

Dane za I półrocze 2018 roku:

• Przychody ze sprzedaży: 3.628 mln PLN (wzrost o 18% r/r),

• Zysk brutto na sprzedaży: 1.943 mln PLN (wzrost o 23% r/r),

• Koszty operacyjne: 1.719 mln PLN (wzrost o 18% r/r),

• Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 192 mln PLN (wzrost o 95% r/r),

 

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu na dzień 2 lipca 2018 roku i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Jednocześnie Zarząd LPP SA informuje, że szczegółowy raport finansowy za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 4 września 2018 roku.

 

RB 15 2018 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał i I półrocze 2018