Raporty bieżące

RB 16/2019 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

13.09.2019

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 16/2019

Data: 13.09.2019

Godzina: 13:09

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 13 września 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy:

Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Jacek Kujawa – Wiceprezes Zarządu

RB 16 2019 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Uchwały NWZA LPP SA