Raporty bieżące

RB 16/2021 Wybór członka Rady Nadzorczej LPP SA

29.06.2021

Wybór członka Rady Nadzorczej LPP SA        


Raport bieżący nr: 16/2021

Data: 29.06.2021

Godzina: 13:19

 

Zarząd LPP SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę nr 18 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej i wybrało pana Grzegorza Maria Słupskiego do składu Rady Nadzorczej LPP SA powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej LPP SA.

Pan Grzegorz Maria Słupski jest doktorem nauk ekonomicznych i przedsiębiorcą, który z powodzeniem stworzył i kierował szeregiem przedsiębiorstw głównie w branży poligraficznej, handlowej i nowych technologii w Polsce.

Jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Gdańskim – wykładowcą przedmiotów z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, usług, handlu, reklamy. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w spółdzielczości mieszkaniowej włącznie z wieloletnim pełnieniem funkcji prezesa zarządu oraz przewodniczącego rady nadzorczej.

W latach 2008 – 20017 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GIK Sp. z o.o. w Gdańsku, a w latach 2017 – 2020 przewodniczącego Rady Nadzorczej GARG Sp. z o.o. – lnvestGDA.

Od 2000 roku jest współzałożycielem i udziałowcem oraz członkiem Rady Nadzorczej Argo Card Sp. z o.o. w Gdańsku, a od 1995 roku prezesem Zarządu Argo S.A. w Gdańsku.

Pan Grzegorz Maria Słupski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

RB 16 2021 – Wybór członka Rady Nadzorczej SA