Raporty bieżące

RB 16/2022 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

22.04.2022

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA            

                                                                                                                                          

Raport bieżący nr: 16/2022

Data: 22.04.2022

Godzina: 15:10

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 20 maja 2022 roku.

 

RB 16 2022 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik RB 16 2022 Projekty uchwał ZWZA LPP 20 maja 2022