Raporty bieżące

RB 16/2009 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2009 roku

29.04.2009

 

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2009 roku      


Raport bieżący nr: 16/2009

Data: 29.04.2009

 

 

Zarząd LPP SA, nawiązując do raportu bieżącego nr 5/2009 z dnia 30.01.2009 roku., w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa nie będącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości uaktualnione terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

– I kwartał 2009 – 14.05.2009

– III kwartał 2009 – 10.11.2009

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 -31.08.2009

Spółka nie publikuje raportu okresowego za II kwartał 2009 roku.

 

RB 16 2009 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2009 roku