Raporty bieżące

RB 16/2010 Wniosek akcjonariusza dotyczący ZWZA zwołanego na 25 czerwca 2010

31.05.2010

 

Wniosek akcjonariusza dotyczący ZWZA zwołanego na 25 czerwca 2010     

                                                                                              

Raport bieżący nr: 16/2010

Data: 31.05.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 31 maja 2010 roku do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza o treści przedstawionej w załączniku.

 

RB 16 2010 Wniosek akcjonariusza dotyczący ZWZA zwołanego na 25 czerwca 2010 roku

RB 16 Załącznik – Wniosek akcjonariusza WZA