Raporty bieżące

RB 16/2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 23 czerwca 2014 roku

23.06.2014
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 23 czerwca 2014 roku   Raport bieżący nr: 16/2014 Data: 23.06.2014   Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA w dniu 23 czerwca 2014 roku: 1) Marek Piechocki 875.000 głosów co stanowiło 36,3 % liczby głosów na WZA i 27,1 % w ogólnej liczbie głosów, 2) Jerzy Lubianiec 875.000 głosów co stanowiło 36,3 % liczby głosów na WZA i 27,1 % w ogólnej liczbie głosów, 3) Monistor Limited 149.390 głosów co stanowiło 6,2 % liczby głosów na WZA i 4,6 % w ogólnej liczbie głosów, 4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 147.000 głosów co stanowiło 6,1% liczby głosów na WZA i 4,5% w ogólnej liczbie głosów.   Rb16-14 14-06-23 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP S.A. w dniu 23 czerwca 2014 roku