Raporty bieżące

RB 16/2016 Nabycie akcji LPP SA

19.04.2016

 

Nabycie akcji LPP SA

 
Raport bieżący nr: 16/2016
Data: 19.04.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji nabycia 50 sztuk akcji LPP SA w cenie jednostkowej 5.975,38 zł o łącznej wartości 298.769,10 zł.
Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 16 2016 Nabycie akcji LPP SA