Raporty bieżące

RB 16/2016 Nabycie akcji LPP SA

19.04.2016
  Nabycie akcji LPP SA   Raport bieżący nr: 16/2016 Data: 19.04.2016     Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji nabycia 50 sztuk akcji LPP SA w cenie jednostkowej 5.975,38 zł o łącznej wartości 298.769,10 zł. Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.   RB 16 2016 Nabycie akcji LPP SA