Raporty bieżące

RB 16/2017 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2017 roku

28.04.2017

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2017 roku             


Raport bieżący nr: 16/2017

Data: 28.04.2017

Godzina: 17:41

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA:

za I kwartał 2017 roku:

  • Przychody ze sprzedaży: 1 362 mln PLN,
  • Zysk brutto na sprzedaży: 621 mln PLN,
  • Koszty SG&A: 719 mln PLN,
  • Strata z działalności operacyjnej (EBIT): 109 mln PLN,
  • Strata netto: 117 mln PLN

Wybrane dane bilansowe na 31.03.2017:

  • Stan zapasów: 1 251 mln PLN (około 1 381 PLN/m2)
  • Zadłużenie z tyt. kredytów: 628 mln PLN
  • Środki pieniężne: 281 mln PLN

Wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2017 wyniósł 16% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w I kwartale 2017 wzrosła o 4,6%.

Marża handlowa w I kwartale wyniosła 45,6% i była niższa o ok 0,6 p.p. rok do roku.

Strata operacyjna za I kwartał 2017 roku wyniosła 109 mln zł.

Saldo przychodów i kosztów finansowych w I kwartale 2017 było ujemne i wyniosło 3 mln zł.

W I kwartale 2017 GK LPP poniosła stratę w wysokości 117 mln zł.

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 17 maja 2017 roku.

 

RB 16 2017 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2017