Raporty bieżące

RB 17/2019 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 13 września 2019 roku

13.09.2019

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 13 września 2019 roku

Raport bieżący nr: 17/2019

Data: 13.09.2019

Godzina: 13:11

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 13 września 2019 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 019 208 głosów co stanowiło 43,5% liczby głosów na NWZA i 31,5% w ogólnej liczbie głosów,

2) Fundacja Sky 926 338 głosów co stanowiło 39,5% liczby głosów na NWZA i 28,6% w ogólnej liczbie głosów.

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Podpisy:

Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Jacek Kujawa – Wiceprezes Zarządu

RB 17 2019 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 13 września 2019 roku