Raporty bieżące

RB 17/2021 Wybór członka Zarządu LPP SA

29.06.2021

Wybór członka Zarządu LPP SA


Raport bieżący nr: 17/2021

Data: 29.06.2021

Godzina: 13:29

 

Zarząd LPP SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę nr 19 w sprawie wyboru członka Zarządu Spółki i wybrało pana Marcina Piechockiego do składu Zarządu LPP SA powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Marcin Piechocki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynał w roku 2013 w Citibank International, gdzie do 2017 roku zarządzał zespołem IT. Z LPP związany od 4 lat. Na początku zatrudniony na stanowisku asystenta kupca, następnie kupca w marce Reserved. W latach 2017 – 2018 odpowiedzialny był za proces zakupu towaru, negocjacje cenowe z dostawcami, terminowość dostaw oraz analizę wyników sprzedaży flagowej marki Grupy LPP.

Od 2018 roku zarządzał procesem otwarć i prowadzenia największych salonów marki Reserved w regionie. W tym samym roku powierzono mu projekt nadzoru i współtworzenia konceptu Sinsay, najmłodszej marki w portfelu Grupy LPP. Odpowiedzialny za produkt Sinsay, sprzedaż kolekcji oraz ekspansję marki w nowych lokalizacjach.

Obecnie pełni funkcję dyrektora zarządzającego Sinsay i Mohito oraz odpowiada za komunikację wewnętrzną firmy i relacje zewnętrzne LPP.

Pan Marcin Piechocki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

RB 17 2021 – Wybór członka Zarządu LPP SA