Raporty bieżące

RB 17/2011 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

17.05.2011

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA       

                                                                                                                                               

Raport bieżący nr: 17/2011

Data: 17.05.2011

 

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączeniu treść projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA LPP SA zwołanego na 27 czerwca 2011 roku.

 

RB 17 2011 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

RB 17 Załącznik – ZWZ 2011 Projekty Uchwał