Raporty bieżące

RB 17/2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 14 czerwca 2013 roku

14.06.2013

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 14 czerwca 2013 roku                                                                                                                       

 

Raport bieżący nr: 17/2013

Data: 14.06.2013

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA w dniu 14 czerwca 2013 roku:

1) Marek Piechocki 875.000 głosów co stanowiło 36,93% liczby głosów na WZA i 27,08% w ogólnej liczbie głosów,

2) Jerzy Lubianiec 875.000 głosów co stanowiło 36,93% liczby głosów na WZA i 27,08% w ogólnej liczbie głosów,

3) Monistor Limited 149.390 głosów co stanowiło 6,31% liczby głosów na WZA i 4,62% w ogólnej liczbie głosów,

4) AVIVA Otwarty Fundusz 148.000 głosów co stanowiło 6,25% liczby głosów na WZA i 4,58% w ogólnej liczbie głosów,

5) ING Otwarty Fundusz Emerytalny 140.000 głosów co stanowiło 5,91% liczby głosów na WZA i 4,33% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 17 2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 14 czerwca 2013 roku