Raporty bieżące

RB 17/2016 Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2015 roku

22.04.2016

 

Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2015 roku


Raport bieżący nr: 17/2016

Data: 22.04.2016

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę raportów opublikowanych w 2015 roku. Oryginały raportów dostępne są w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44. Ponadto treść raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.lppsa.com/relacje-inwestorskie.

 

RB 17 2016 Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2015 roku

RB 17 Załącznik – Lista raportów 2015