Raporty bieżące

RB 17/2016 Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2015 roku

22.04.2016
  Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2015 roku Raport bieżący nr: 17/2016 Data: 22.04.2016     Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę raportów opublikowanych w 2015 roku. Oryginały raportów dostępne są w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44. Ponadto treść raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.lppsa.com/relacje-inwestorskie.   RB 17 2016 Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2015 roku RB 17 Załącznik – Lista raportów 2015