Raporty bieżące

RB 17/2018 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

20.07.2018

Informacja o transakcji na akcjach emitenta 

                                                                                              
Raport bieżący nr: 17/2018

Data: 20.07.2018

Godzina: 17:19

                                                                       

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 lipca 2018 roku do Spółki wpłynęły powiadomienia złożone w trybie art. 19 MAR o dokonaniu przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce i osoby bisko z nimi związane, transakcji dokonanych w związku z powołaniem fundacji, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 16/2018 oraz przeprowadzeniem opisanego w tym raporcie procesu.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

RB 17 2018 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Marek Piechocki

Jerzy Lubianiec

Semper Simul

Sky

F65 MAR 2018.07.20

F64 MAR 2018.07.20