Raporty bieżące

RB 18/2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

29.06.2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

                                                                                                                                             

Raport bieżący nr: 18/2021

Data: 29.06.2021

Godzina: 14:35

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 29 czerwca 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

 

RB 18 2021 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Uchwały ZWZA LPP 29 czerwca 2021

Załacznik RB 18 2021 – Regulamin Programu Motywacyjnego dla Zarządu LPP