Raporty bieżące

RB 18/2010 Aneks do umowy

02.06.2010

 

Aneks do umowy          

                                                                                                                    

Raport bieżący nr: 18/2010

Data: 02.06.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 2 czerwca 2010 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności zawartej 12 lipca 2002 roku pomiedzy LPP SA a Raiffeisen Bank Polska SA.

Na mocy tego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów na kwotę do 100 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 80 mln zł, w formie akredytyw do 100 mln zł, zaś w formie gwarancji do 20 mln USD.

Termin spłat kredytów oraz płatności akredytyw upływa 30 września 2011 roku, zaś termin ważności gwarancji upływa 28 września 2012 roku.

Umowę zawarto na warunkach rynkowych. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 18 2010 Aneks do umowy