Raporty bieżące

RB 18/2011 Wniosek akcjonariusza dotyczący ZWZA zwołanego na 27 czerwca 2011 roku

20.05.2011

 

Wniosek akcjonariusza dotyczący ZWZA zwołanego na 27 czerwca 2011 roku                                                                                                                                                      

 

Raport bieżący nr: 18/2011

Data: 19.05.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 19 maja 2011 roku otrzymał wniosek akcjonariusza o treści przedstawionej w załączniku.

 

RB 18 2011 Wniosek akcjonariusza dotyczący ZWZA zwołanego na 27 czerwca 2011 roku

RB 18 Załącznik – Wniosek