Raporty bieżące

RB 18/2017 Opinia Rady Nadzorczej LPP SA w sprawie podziału zysku netto

15.05.2017
Opinia Rady Nadzorczej LPP SA w sprawie podziału zysku netto    Raport bieżący nr: 18/2017 Data: 15.05.2017 Godzina: 14:14   Zarząd LPP SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki o którym mowa w RB 15/2017 w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku, w którym to wniosku Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości w wysokości 65 631 268 PLN, tj. 36,00 PLN na jedną akcję i wyznaczył dzień dywidendy na 4 września 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 20 września 2017 roku.   RB 18 2017 – Opinia Rady Nadzorczej LPP SA w sprawie podziału zysku netto