Raporty bieżące

RB 19/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA 

21.08.2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA 


Raport bieżący nr: 19/2020

Data: 21.08.2020

Godzina:  13:05

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 18 września 2020 roku.

 

RB 19 2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Ogłoszenie zwołania ZWZA LPP